poeta

 

XIII POWIATOWY PRZEGLĄD WIERSZA I PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

"ZABAWA W RYMY I RYTMY" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

-Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

-SOK "Stokrorka"

CEL IMPREZY:

-popularyzacja piosenek i literatury dziecięcej

-promocja dzieci uzdolnionych recytatorsko, aktorsko i wokalnie

-prezentacja przedszkoli z powiatu świeckiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-każde przedszkole z powiatu świeckiego może zaprezentować jeden wiersz i jedną piosenkę o tematyce dziecięcej

-kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres organizatora w terminie do 30.05.2019r.

-organizator dopuszcza wzbogacenie prezentacji uzasadnionymi rekwizytami

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

-uczestnicy będą prezentować się w kolejności zgodnej z przeprowadzonym wczesniej losowaniem

-wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki a przedszkola Pamiątkowe dyplomy.

-przegląd odbędzie się w dniu 06.06.2019r. o godz. 16.30 w sali kameralnej SOK "Stokrotka"

-sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

-placówka delegującapokrywa koszty przejazdu i ubezpieczenia

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE