Rys historyczny


Celem niniejszego artykułu będzie przybliżenie historii związanej z działalnością społeczno-kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu przed i po otwarciu Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”.

W latach 1945-1960 działalność społeczno-wychowawcza była ograniczona z powodu problemów lokalowych. Organizowane w tym czasie imprezy i spotkania odbywały się w m.in. w Hotelu „Magdalenka”, Cechu Rzemiosł, w sali PSS Społem oraz w plenerze. Postęp nastąpił w 1965 roku kiedy została utworzona Świetlica przy ulicy Słowackiego 10. W 1970 roku została ona przeniesiona do piwnicy budynku przy ulicy Prusa 5. Rok później zostały oddane do użytku boiska sportowe przy ulicach Słowackiego 7 i Sądowej 8 oraz na osiedlu Krasickiego. W tym samym roku wybudowano również budynek handlowo-usługowy przy ulicy Prusa 1, który został przeznaczony na siedzibę spółdzielni oraz świetlicy. W 1985 roku nastąpiła kolejna zmiana lokalu. Świetlica została przeniesiona do nowopowstałego budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 6. Dzięki przestronności i nowoczesności obiektu możliwy był rozwój dotychczas prowadzonej działalności.

Przełomem stał się rok 1988 kiedy został oddany do użytku pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Wyszyńskiego 15. Rok później, w październiku 1989 roku, stał się on siedzibą Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”.

Kolejne lata działalności skutkują rozwojem ośrodka i urozmaiceniem jego oferty. Organizowane są takie imprezy jak: Dni Osiedla „Marianki”, Turniej Przedszkoli, Dzień Dziecka, Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego, konkursy wokalne, taneczne i plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, półkolonie letnie i zimowe, spektakle teatralne, wystawy, konkursy.

 

W latach 2006-2009 ośrodek kontynuował swoją działalność społeczno- kulturalną. Był m.in. współorganizatorem „Dni Świecia”, organizatorem festynu „Powitanie Lata” oraz Gwiazdki na Dużym Rynku. Ponadto współpracował z stowarzyszeniami takimi jak Ognisko TKKF „Marianki”, TMZŚ, Klub Szachowy „Gambit”. W roku 2009 ośrodek obchodził 20-lecie swojej działalności. Reaktywowano również zamknięty w 2008 roku Klub Seniora „Stokrotka” pod nową nazwą „Kalina”. Kolejne lata charakteryzowały się dalszym rozwojem ośrodka. Był on organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalno-oświatowych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: „Baw się z nami”, „Artystyczne Świecie”, „W rytmie country i nie tylko”, „Powitanie lata”, „Pożegnanie wakacji”. Wartym podkreślenia jest fakt, że część z imprez ma charakter cykliczny i odbywa się regularnie.

Największą nagrodą za świadczoną działalność jest dla nas zadowolenie mieszkańców. Należy jednak nadmienić, że zarówno uczestnicy zajęć prowadzonych przez Spółdzielczy Ośrodek Kultury, jak i sama jednostka były wielokrotnie laureatami konkursów. Potwierdzeniem zasług w zakresie kulturalno-oświatowym są przyznawane „Stokrotce” nagrody  Burmistrza za zasługi w zakresie kulturalnym oraz wręczone spółdzielni „Szmaragdowe Żyrafy”- za współpracę z OKSIR.