Wykład inauguracyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy rozpoczęli kolejny rok nauki

19 października odbyła się inauguracja UTW. Pierwszym wykładem w nowym semestrze był wygłoszony przez dr inż. Jacka Cieścińskiego z Politechniki Bydgoskiej pt. „Mała retencja, musimy zatrzymać deszcz”.

Inaugurację semestru 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w SOK „Stokrotka” tradycyjnie otworzyła Kierownik ośrodka Grażyna Styczeń. Słuchacze wspólnie odśpiewali hymn studencki. Na wydarzeniu zjawili się zaproszeni goście Jerzy Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu, Adam Cieślak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Mariusz Sajdak – Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu. Jerzy Wójcik z Adamem Cieślakiem wręczyli dyplomy za uczestnictwo w poprzednim roku UTW. 

Po oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas na wykład, który przeprowadził dr inż. Jacek Cieściński. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z tematem małej retencji, a także z wieloma ciekawostkami na temat lokalnych zbiorników i cieków wodnych, oraz zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i rozwoju cywilizacji.